Praca na rusztowaniach związana jest z dużym ryzykiem upadku z wysokości, którego konsekwencją mogą być nieodwracalne uszkodzenia ciała, a w skrajnych przypadkach śmierć. Z tego powodu podczas tego typu prac, niezbędne jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, które ściśle określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to mówi między innymi o tym, że przed rozpoczęciem pracy należy dokonać odbioru technicznego rusztowania. Musi być ono odporne na obciążenia oraz zapewniać stabilność.

Podstawową kwestią podczas montażu rusztowań, jest zapewnienie bezpieczeństwa przy dojściu do stanowiska pracy, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji pionowej. Nic co stwarza realne zagrożenie, co może spaść albo jest elementem niestabilnym, nie może stać na przeszkodzie podczas pokonywania kolejnych poziomów konstrukcji przez osobę zatrudnioną. Prace mogą być wykonywane tylko w warunkach pogodowych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

Przy pracy na rusztowaniu, pracownicy muszą być zabezpieczeni przed upadkiem uprzężami i linkami zabezpieczającymi, dostosowanymi do charakteru pracy. W przypadku prac z podparciem wymagany jest pas biodrowy, w innych sytuacjach wystarczające są szelki bezpieczeństwa. Ważnym aspektem jest stabilność elementów, do których mocuje się linki zabezpieczające. Muszą być one odporne na nagłe zmiany pozycji oraz niewrażliwe na znaczne obciążenie.

Prawidłowo zmontowane rusztowanie powinno zapewniać powierzchnię, która pomieści pracowników oraz wykorzystywany przez nich sprzęt. Ponadto zalecane jest, by umożliwiało łatwą ewakuację w sytuacjach zagrożenia. Tak jak w przypadku pracy na ziemi, na rusztowaniu wymagane są kaski ochronne.

Czynnik ludzki

Oczywiście oprócz wszystkich zasad regulowanych prawnie, najistotniejszą kwestią jest zdrowy rozsądek. Ważne, aby nie zawiódł czynnik ludzki, stąd nieodłącznym elementem pracy na wysokości jest stały nadzór nad pracownikami, ale też dobra współpraca na linii pracownik-kierownik budowy. Jasna komunikacja oraz brak nieporozumień stanowi podstawę bezpiecznej i efektywnej pracy.