Zgodnie z przepisami drogowymi wyróżnia się dwa rodzaje oznakowań: znaki pionowe i znaki poziome. 

Znaki pionowe to tablice umieszczane po prawej lub lewej stronie jezdni oraz nad poszczególnymi pasami ruchu, informujące o dodatkowych zasadach obowiązujących w danym miejscu. Mogą także wskazywać, gdzie zaczyna się i kończy teren zabudowany oraz podawać nazwę miejscowości. Wśród znaków pionowych wyróżnia się znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne.

Drugim rodzajem znaków są znaki poziome, czyli znaki, malowane na jezdniach specjalnymi farbami, mające za zadanie pomagać w organizacji ruchu, poprzez między innymi wyznaczanie pasów ruchu pojazdów, lokalizowanie przejść dla pieszych lub przejazdów rowerowych. Linie te mogą być przerywane, ciągłe, jednostronnie przekraczalne czy podwójne ciągłe. Więcej o nich w naszym wpisie.

Krótka charakterystyka poziomych znaków drogowych

Znaki poziome to zatem symbole i napisy malowane na drogach, występujące samodzielnie lub razem ze znakami pionowymi. Informują o ruchu drogowym i mają postać linii, strzałek i napisów. Muszą być widoczne o każdej porze dnia i w każdych warunkach pogodowych. Poziome znaki drogowe charakteryzują się ponadto trwałością oraz odpornością na ścieranie i na brudzenie się. Mogą mieć kolor biały lub żółty. Jeśli są białe oznacza to, że należy stosować się do nich cały czas, jeśli żółty tylko przez określony okres. Jeśli natomiast jednocześnie występują w kolorze żółtym i białym, stosuj się do znaków żółtych. Wyróżnia się ponadto dwa rodzaje znaków poziomych:

  • grubowarstwowe,
  • cienkowarstwowe.

To właśnie od ich grubości zależy, w jaki sposób się je maluje.

Jak powstają znaki poziome na jezdniach?

Jeśli na drodze ma powstać poziomy znak cienkowarstwowy, wówczas stosuje się nakładane na mokro farby wodorozcieńczalne oraz rozpuszczalnikowe, a także chemoutwardzalne, które znajdziesz w naszej ofercie. W przypadku znaków grubowarstwowych z kolei stosuje się specjalne chemoutwardzalne i termoutwardzalne masy oraz materiały prefabrykowane. Aby znak miał odpowiedni poziom odblaskowości używa się szklanych lub ceramicznych mikrokulek. 

Ważne jest także, na jakiego rodzaju drodze powstaje znak poziomy. Jeśli bowiem znak ma powstać na autostradzie, wówczas stosuje się farby strukturalne, dzięki którym po najechaniu na znak opony wydają charakterystyczny dźwięk, ostrzegający kierowcę przed wjazdem na przeciwległy pas ruchu. Ostatnim rodzajem znaków poziomych są czerwone, punktowe elementy odblaskowe, wyznaczające prawą krawędź jezdni.